parallax background

Kalite Politikası


Vizyon

Müşterilerinin istek ve tasarımlarına uygun, hizmet kalitesi yüksek, güvenilir, tercih edilen ve çevreye duyarlı tüm paydaşları ile insana, çevreye öncelik veren rekabetçi, yenilikçi konumu ile Sektörde lider firmalar arasında olmak.

 

Misyon

İşinde yetkin çalışanları ve iş mükemmelliği modeli sayesinde tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir değer yaratarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, tüm faaliyetlerinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak, teknolojik yeniliklere ve gelişmelere açık, yasal mevzuatları,  uluslararası standartları esas alarak çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı hizmet sunmaktır.

 

ALÇAK GERİLİM, ORTA GERİLİM ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIMI VE DÖNÜŞÜM İŞLERİ, ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ, İKÂMET AMAÇLI VE İKÂMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YAPIMI İŞLERİ, ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI İŞLERİ " kapsamı ile Pendik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkezinin bulunduğu adresinde: 
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Arwen Merlin Plaza No:7 D:56 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE ve şubesinin bulunduğu Kurna Mah. Bağlar Sokak No:13 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE adresinden bulunmakta olan YILDIZ İNŞAAT PETROL ÜRETİM NAKLİYAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini arttırmak için, çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi, katılımı sağlamayı teşvik etmeyi, motivasyonu ve iletişimini sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek adına sürekli gelişmeye ve iyileştirmeye dayalı bir çalışma kültürü oluşturmayı,
 • Üstlendiği her projeyi ihtiyaçları doğru anlayıp, doğru teknolojik yaklaşım ile zamanında, talep edilen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • Yüksek katma değerli çözümler sunarak ve verimli, sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 • Üstlendiğimiz projeler vesilesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemeyi,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Tüm personelin Kalite Politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,
 • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
 • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 • Her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı hizmet vermeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,
 • Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

YILDIZ İNŞAAT PETROL ÜRETİM NAKLİYAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 9001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.