parallax background

Çevre Politikası


ALÇAK GERİLİM, ORTA GERİLİM ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIMI VE DÖNÜŞÜM İŞLERİ, ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ, İKÂMET AMAÇLI VE İKÂMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YAPIMI İŞLERİ, ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI İŞLERİ " kapsamı ile Pendik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkezinin bulunduğu adresinde: 
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Arwen Merlin Plaza No:7 D:56 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE ve şubesinin bulunduğu Kurna Mah. Bağlar Sokak No:13 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE adresinden bulunmakta olan YILDIZ İNŞAAT PETROL ÜRETİM NAKLİYAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğimiz Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için iş planlarımıza bu konu ile ilgili stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimize dâhil etmeyi,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarmayı,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Gerçekleştirdiğimiz tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmayı,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamayı,
 • Karbondioksit salınımı en aza indirecek tedbirleri belirlemeyi ve uygulama,
 • Kaliteli hizmet, temiz işyeri, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmeyi,
 • Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında hizmetler sunmayı,
 • Süreçlerimizi uluslararası yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturmayı ve süreç işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,
 • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, ölçülebilir ve gerçekçi süreçler tasarlamayı,
 • Uygulamaları düzenli olarak doğru yöntemlerle ölçmeyi ve analiz etmeyi,
 • Tüm süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için çevre kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulamayı, mümkün olan her yerde ve her zaman çevre kirliliğini kaynağında önlemeye çalışmayı,
 • Kanunlara ve ilgili standart şartlarına uygun çalışmayı ve bu şartlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı ve                               

YILDIZ İNŞAAT PETROL ÜRETİM NAKLİYAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 14001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.